Облік кадрів та заробітної плати (на базі 1С)

Головна / Навчальний центр / Облік кадрів та заробітної плати (на базі 1С)

Тривалість

1 місяць

Години

Вт-Пт 10.00 – 13.00 (денна група)
Вт-Пт 19.00 – 22.00 (вечірня група)

Вартість

3200 грн
 • Модуль 1. Кадровий облік

   1. Кадрове діловодство. Основні поняття :
    • Трудове законодавство України;
    • Власник, роботодавець, працівник, трудовий колектив;
    • Кадрова документація;
    • Завдання кадрової служби;
    1. Внутрішні організаційно-нормативні документи підприємства та порядок ознайомлення з ними:
    • Колективний договір;
    • Правила внутрішнього трудового розпорядку;
    • Штатний розклад підприємства;
    • Посадові інструкції;
    1. Трудовий договір. Прийом на роботу :
    • Поняття трудового договору. Сторони трудового договору;
    • Види трудових договорів;
    • Процедура прийому на роботу;
    • Випробувальний термін – правила оформлення;
    • Звільнення в зв’язку з не проходженням випробувального терміну;
    • Контрактна форма договору;
    • Особливості прийому на роботу сумісників;
    • Відмінності сумісництва від суміщення;
    • Прийом на роботу іноземних громадян;
    • Відмінності трудових договорів від договорів цивільно-правового характеру;
    1. Працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємстві:
    • Особливості прийому на роботу осіб з інвалідністю;
    • Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;
    1. Переведення на іншу роботу, на роботу на інше підприємство:
    • Відмінність переведення від переміщення;
    • Види переведення;
    • Порядок оформлення переведення і переміщення;
    1. Припинення трудового договору:
    • Підстави припинення трудових договорів;
    • Особливості звільнення за власним бажанням і за погодженням сторін;
    • Звільнення з ініціативи роботодавця;
    • Порядок оформлення звільнення в зв’язку з порушенням трудової дисципліни, невідповідністю займаній посаді, прогулом, появою на роботі в нетверезому стані і ін .;
    • Загальні правила підготовки та оформлення документів при розірванні трудових договорів;
    • Індивідуальні трудові спори;
    • Порядок розгляду трудових спорів в комісіях по трудових спорах;
    1. Кадрова документація і звітність:
    • Розпорядчі документи з особового складу;
    • Наказ – основний розпорядчий документ по особовому складу підприємства;
    • Порядок підготовки, оформлення та реєстрації наказів по кадровому складу;
    • Документи з обліку особового складу підприємства;
    • Заповнення і ведення особової картки;
    • Оформлення та ведення особових справ;
    • Види документів та терміни їх зберігання;
    • Складання номенклатури справ;
    1. Трудові книжки:
    • Порядок оформлення і ведення, внесення записів про роботу;
    • Внесення змін і виправлень до трудових книжок;
    • Оформлення і видача дубліката трудової книжки;
    • Облік руху трудових книжок і вкладишів до них;
    1. Кадрова звітність:
    • Повідомлення про прийняття на роботу;
    • Звітність до органів статистики;
    • Звіт в державну службу зайнятості;
    • Звітність до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
    1. Робочий час і час відпочинку:
    • Тривалість робочого часу. Норма робочого часу;
    • Понаднормові роботи. Робота в нічний час. Порядок оформлення і компенсації;
    • Час відпочинку;
    • Види графіків роботи. Правила затвердження на підприємстві;
    • Змінні графіки роботи: порядок оформлення та обліку. Приклади розробки;
    • Підсумований облік робочого часу;
    • Оформлення та ведення табеля обліку робочого часу;
    1. Надання та оформлення відпусток:
    • Види відпусток та їх тривалість;
    • Види додаткових щорічних відпусток і порядок їх надання;
    • Документальне оформлення надання відпусток. Графіки відпусток і облік використаних відпусток працівниками;
    • Грошова компенсація невикористаної відпустки;
    • Порядок надання відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами;
    • Соціальні відпустки;
    1. Службові відрядження:
    • Документальне оформлення службових відряджень;
    1. Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:
    • Визначення страхового стажу для оплати листка непрацездатності;
    • Довідки ОК-5 і ОК-7 і порядок їх отримання;
    • Порядок заповнення листка непрацездатності;
    1. Забезпечення трудової дисципліни на підприємствах:
    • Поняття трудової дисципліни;
    • Види дисциплінарних стягнень. Порядок їх оформлення;
    • Порядок звільнення за порушення трудової дисципліни;
    1. Матеріальна відповідальність працівників:
    • Види матеріальної відповідальності;
    • Визначення розміру заподіяної підприємству шкоди;
    • Порядок стягнення заподіяної підприємству шкоди;
    1. Контроль за дотриманням законодавства про працю :
    • Компетенції органів державного нагляду за додержанням законодавства про працю;
    • Порядок проведення та види перевірок органами Держнаглядпраці;
    • Права і обов’язки роботодавця;
    • Порядок оформлення результатів перевірок;
    1. Відповідальність у сфері трудових правовідносин:
    • Види і заходи відповідальності за порушення в сфері трудових правовідносин;
    • Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за результатами перевірок;
    • Порядок накладення штрафів.
 • Модуль 2. Облік заробітної плати

  1.  Основна і додаткова зарплата. Правила нарахування:
  • Табель – Первинний документ для розрахунку зарплати. Форма і необхідні відомості;
  • Оклад. Місячний оклад, погодинний оклад;
  • Премія. Щорічна, щомісячна, щоквартальна та вплив типу премії на розрахунок середньої зарплати;
  • Доплата. Доплати за роботу в свята, понаднормові;
  • Індексація зарплати;
  1. Відпускні:
  • Щорічна відпустка, правила розрахунку;
  • Декретна відпустка;
  • Розрахунок середньої зарплати;
  1. Лікарняні:
  • Розрахунок суми лікарняного;
  • Заявка в ФСС;
  1. Інші випадки:
  • Невихід;
  • Відрядження;
  1. Оподаткування заробітної плати:
  • ЄСВ – Єдиний соціальний внесок. Коротка довідка;
  • Військовий збір;
  • ПДФО – податок на доходи фізичних осіб. Коротка довідка;
  1. Виплата зарплати:
  • Виплата через касу;
  • Виплата через банк. Зарплатні проекти;
  1. Регламентована звітність:
  • Податкова звітність;
  • Статистична звітність.

 

Онлайн запис

   

  Замовити дзвінок