Фінансовий менеджмент

Головна / Навчальний центр / Фінансовий менеджмент

Тривалість

1 місяць

Години

3 год/день

Вартість

3500 грн
 • Модуль 1. Управлінський облік

  1. Основи управлінського обліку:
  • Завдання управлінського обліку;
  • Класифікація витрат в управлінському обліку;
  • Методи вивчення поведінки витрат;
  1. Основи маржинального аналізу (CVP-аналіз: витрати-обсяг-прибуток):
  • Завдання, які вирішує маржинальний аналіз;
  • Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (CVP-аналіз);
  • Аналіз чутливості прибутку до зміни затрат, ціни, обсягу продажів (коефіцієнт маржі, запас міцності, натуральний важіль, комбінований вплив факторів);
  1. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень:
  • Принципи та методи аналізу релевантної інформації;
  • Рішення “виробляти або купувати”;
  • Прийняття рішень по ціноутворенню;
  • Особливості аналізу довгострокових рішень;
  1. Системи калькуляції витрат:
  • Метод повного поглинання і маржинальний метод обліку витрат;
  • Система попроцессного калькулювання витрат;
  • Система позамовного калькулювання витрат;
  • Калькулювання за видами діяльності: ABC-костинг;
  • Нормативні та наднормативні втрати;
  1. Контроль і оцінка результатів діяльності:
  • Управлінський контроль та центри відповідальності;
  • Оцінка діяльності центрів витрат і доходів;
  • Оцінка діяльності центрів прибутку та інвестицій;
  1. Стратегічний управлінський облік:
  • Збалансована система показників (Balanced Score-card – BSC);
  • Облік з метою безперервного вдосконалення;
  • Облік на основі теорії обмежень.
 • Модуль 2. Бюджетування

  • Суть бюджетування та його організація;
  • Складання і узгодження бюджетів;
  • Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень;
  • Десять помилок бюджетування;
 • Модуль 3. Фінансовий аналіз

  1. Фінансова звітність підприємства:
  • Необхідність фінансового аналізу
  • Склад і взаємозв’язок основних фінансових звітів;
  • Методика формування основних форм фінансової звітності;
  • Трансформація фінансової звітності для проведення фінансового аналізу;
  • Проблеми визначення достовірності фінансової звітності та її спотворення;
  1. Оцінка діяльності підприємства:
  • Взаємозв’язки показників балансу та звіту про фінансові результати;
  • Показники ефективності управління;
  • Фактори ефективноситі управління;
  1. Корпоративна ліквідність:
  • Цикл руху грошових коштів;
  • Розрахунок та аналіз показників групи ліквідності та платоспроможності
  • Оцінка показників фінансової стійкості підприємства, фінансовий леверидж;
  • Технологія складання Звіту про рух грошей (Cash Flow);
  1. Фактори, що визначають вартість підприємства:
  • Показники ринкової оцінки акцій та інвестиційної привабливості фірми;
  • Фінансовий важіль та вартість компанії;
  • Сценарії збалансованого зростання;
  • Оцінка інвестиційних проектів.

 

Онлайн запис

   

   

   

   

   

  Замовити дзвінок