Бухгалтерський облік + 1С 8.3

Головна / Навчальний центр / Бухгалтерський облік + 1С 8.3

 

Курс орієнтований на людей, які прагнуть одержати базові знання із теорії бухгалтерського обліку та практичної бухгалтерії у програмі 1С

 

Тривалість

2 місяці (100 год)

Години

з 10 до 13год;
з 19 до 22год

Вартість

8 300 грн.

Навчання

проводиться Пн, Ср, Пт

Програма курсу

 • Модуль 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку:

  – Цілі обліку та облікова інформація. Предмет, метод бухгалтерського обліку;

  – Бухгалтерський баланс, його зміст та призначення;

  – Бухгалтерські рахунки та метод подвійного запису;

  Робота в програмі 1С:Бухгалтерія 8.3.

 • Модуль 2. Облік готівкових та безготівкових розрахунків:

  – Основні вимоги до організації і проведення готівкових розрахунків;

  – Порядок оприбуткування та здачі готівки;

  – Порядок розрахунку ліміту каси. Касова книга;

  – Облік безготівкових розрахунків;

  – Облік інших коштів;

  Робота в програмі 1С:Бухгалтерія 8.3 проведення операції по касі та банку.

 • Модуль 3. Облік розрахунків з працівниками:

  – Облік розрахунків з оплати праці;

  – Правила внутрішнього і трудового розпорядку;

  – Облік утримань із заробітної плати та нарахувань на неї;

  Робота в програмі 1С:Бухгалтерія 8.3 прийняття на роботу працівників, нарахування та виплата зарплати.

 • Модуль 4. Облік податку на додану вартість:

  – Платники податку на додану вартість;

  – Об’єкт оподаткування податком на додану вартість; База оподаткування; Ставки ПДВ; Податковий (звітний) період;

  – Виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту по ПДВ;

  Робота в програмі 1С:Бухгалтерія 8.3 оприбуткування та відвантаження товарів, робіт та послуг, формування податкових накладних.

 • Модуль 5. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості:

  – Дебіторська заборгованість. Поняття та типові операції щодо розрахунків;

  – Документальне оформлення обліку розрахунків з підзвітними особами;

  – Операції з довгостроковими кредитами в гривнях;

  Робота в програмі 1С:Бухгалтерія 8.3 відображення операції з підзвітними сумами.

 • Модуль 6. Облік запасів:

  – Базові основи транспорто-заготівельних витрат;

  – Базові основи вибуття та списання запасів з балансу підприємства;

  – Базові основи нарахування торгівельної націнки;

  Робота в програмі 1С:Бухгалтерія 8.3 відображення операції у роздрібній торгівлі.

 • Модуль 7. Облік основних засобів:

  – Визначення основних понять, класифікація і оцінка основних засобів;

  – Облік основних засобів;

  – Амортизація основних засобів, методи амортизації;

  – Надходження ОЗ;

  – Ліквідація основних засобів за рішенням підприємства;

  Робота в програмі 1С:Бухгалтерія 8.3 відображення операції з необоротними активами та малоцінними швидкозношувальними активами.

 • Модуль 8. Системи оподаткування:

  – Податкова система України: порядок визначення доходів, ведення обліку і складанння звітності;

  – Базові основи розрахунку і сплати податків та загальній та спрощеній системі оподаткування.

  Бонусний блок: Міні тренінги «Як пройти успішно співбесіду» та “Як підготуватися до перевірки”.

 • Модуль 9. Практичне закріплення вивченого матеріалу

  По закінченню базового курсу навчання виконується наскрізна робота яка у собі містить усі пройдені та вивчені теми. Дана робота виконується для закріплення усього вивченого матеріалу.

Онлайн запис

  Замовити дзвінок