Бухгалтерський та податковий облік

Головна / Послуги / Інтенсивні курси / Бухгалтерський та податковий облік

Інтенсивний курс “Бухгалтерський та податковий облік”

Вивчається від азів до складання фінансової та податкової звітності з використання практичних кейсів.

Після проходження курсу Ви будете вміти:

  • Складати бухгалтерський баланс та вносити зміни в активі/ пасиві балансу.
  • Використовувати прийоми узагальнення й перевірки записів по рахунках – складання оборотних відомостей.
  • Проводити облік грошових коштів, розрахунків з оплати праці, дебіторської та кредиторської заборгованості, основних засобів, витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства.
  • Проводити облік розрахунків за податками і платежами.

Курс триває 2 місяці, 3 рази у тиждень, по 3 години.
Денні групи з 13 по 16 год. і вечірні з 19 по 22 год.
Вартість курсу – 2 700 грн.
При закінченні курсу видається Сертифікат.
Повне забезпечення навчально-методичними матеріалами.
За більш детальною інформацією телефонуйте 43-11-71, (068) 863 15 41.